Search

Što je to koferdam?

Updated: May 28

Koferdam je zaštitna plahta kojom se zub potpuno izolira od ostatka usne šupljine. Spriječava kontaminaciju zuba na kojem se radi. Liječenja su sigurnija a plombe se jače vežu za zub kada se koristi koferdam. Ne miješa se vodeni sprej nasadnih instrumenata sa slinom i smanjuje se mogućnost infekcije. Koferdam spriječava i nesretan slučaj gutanja instrumenta od strane pacijenta. Omogućuje nam sigurniji rad te kvalitetnije tretmane.
22 views

Ordinacija dentalne medicine Boris Jerković, dr.med.dent. Vladimira Gortana 25, 52440 Poreč

+38598438660

  • Facebook